Privacyverklaring voor Amway website

Datum van inwerkingtreding: 01/08/2015

Privacyverklaring voor Amway website

In deze Privacyverklaring voor de Website wordt beschreven hoe Amway GmbH, Benzstrase 11b – c, D-82178 Puchheim (hierna aangeduid als “Amway”) de persoonlijke gegevens gebruikt die worden verzameld of ontvangen van de bezoekers “Bezoekers”) van deze website (de "Website").  Hierin staat hoe we uw persoonsgegevens kunnen verzamelen of ontvangen, welke soorten persoonsgegevens we kunnen verzamelen, hoe we deze gegevens gebruiken, verspreiden en beschermen, hoelang we deze gegevens bewaren, wat uw rechten zijn en hoe u contact met ons kunt opnemen naar aanleiding van ons privacybeleid.

Indien u een Amway Business Owner (“ABO”) of Member bent, verzoeken we u ons Privacybeleid voor ABO's / Members te raadplegen. Hierin vindt u nadere informatie over hoe we persoonsgegevens van anderen dan Websitebezoekers kunnen verzamelen en gebruiken (evenals informatie over hoe we uw persoonsgegevens kunnen gebruiken wanneer u als ABO of Member op de Website bent ingelogd).

Hoe wij persoonsgegevens van u kunnen verzamelen of ontvangen

Amway kan op verschillende manieren uw persoonsgegevens verzamelen of ontvangen door middel van uw gebruik van de Website.

U kunt ook zelf besluiten om uw persoons- en andere gegevens aan ons door te geven via verschillende communicatiekanalen op de pagina "Neem contact met ons op" van de Website, bijvoorbeeld via Amway e-mailadressen, telefoonnummers of online formulieren.

Wij kunnen cookies of vergelijkbare technologieën gebruiken om bepaalde informatie te verzamelen over het gebruik van de Website wanneer u de Website opent, bekijkt of gebruikt. Een cookie is een gegevensbestand dat op een computer of mobiel apparaat wordt geplaatst, wanneer deze worden gebruikt om websites te bezoeken. Wij stellen derden niet in staat om cookies op uw apparaat te plaatsen. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de cookies die we kunnen gebruiken en waarom we ze gebruiken.

 • Het volgende cookie is noodzakelijk voor het functioneren van onze website.

Cookienaam

Doel

Inhoud winkelwagen

Dit cookie slaat de winkelwagengegevens voor bezoekers op

 • De volgende cookies zijn niet essentieel voor het functioneren van onze website en worden over het algemeen gebruikt voor het leveren, onderhouden en verbeteren van onze diensten. We plaatsen deze cookies niet zonder uw toestemming.

Cookienaam

 

Doel

Taal

 

Dit cookie onthoudt de standaardtaal voor de gebruiker

POLL_LV_ID_*

Dit cookie maakt een aantekening dat de gebruiker een bepaalde poll al heeft ingevuld

QUESTIONNAIRE_LV_ID*

Dit cookie maakt een aantekening dat de gebruiker een bepaalde vragenlijst al heeft ingevuld

amway_language_code

 

Dit cookie onthoudt de landenvoorkeur van de gebruiker

preview_permission_profile*

Dit cookie slaat de standaardinstellingen voor het gebruikersprofiel op

Preview_permission_attributes*

Dit cookie slaat de standaardinstellingen voor de gebruikerskenmerken op

footer_preview_*

Dit cookie slaat de standaardinstellingen voor het gebruikersprofiel en de gebruikerskenmerken op

JSESSION

Dit cookie volgt het technische sessieverloop

CTSESSION

Dit cookie volgt het technische sessieverloop

Google Analytics, Coremetrics, Omniture, Tealeaf

Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van onze websites door de bezoekers. Alle gegevens die via deze cookies worden verzameld, zijn anoniem en niet gebruikersspecifiek. De informatie omvat het aantal bezoekers van de site, waar ze vandaan komen en welke pagina's ze hebben bekeken.

U kunt cookies uitschakelen via uw browserinstellingen. (Kijk bijvoorbeeld in de “Voorkeuren” of “Internetopties” van uw browserprogramma.)  Wanneer u het gebruik van cookies uitschakelt, is het echter mogelijk dat sommige functies op de Website niet goed werken.  Nadere informatie over het beheren of verwijderen van cookies vindt u op http://www.allaboutcookies.org./.

Soorten persoonsgegevens die we kunnen verzamelen

Via de cookies vermeld in het onderdeel “Hoe wij persoonsgegevens van u kunnen verzamelen of ontvangen” kunnen we informatie verzamelen over uw websitegebruik, IP-adres, browsertype en besturingssysteem. Ook kunnen we, om uw online aankopen te verwerken, uw betalingsgegevens verzamelen en informatie over uw productvoorkeuren en koopgedrag.

Daarnaast kunnen we, via de communicatiekanalen die wij op de Website beschikbaar maken op pagina "Hoe contact met ons op te nemen”, uw contactgegevens verzamelen, zoals uw naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer en faxnummer. U kunt ook vrijwillig andere gegevens verstrekken die betrekking op u hebben, in verband met uw vragen of opmerkingen. We adviseren u echter om niet meer persoonsgegevens over uzelf te verstrekken dan nodig is om een passend antwoord op uw vragen of opmerkingen te geven.

Hoe we de persoonsgegevens gebruiken die wij verzamelen

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om (i) uw opmerkingen en verzoeken te beantwoorden, (ii) uw online aankopen te verwerken, (iii) u in contact te brengen met onze Amway Business Owners, (iv) de Website en de gebruikerservaring te verbeteren en (iii) problemen met onze servers te diagnosticeren. Als u besluit geen persoonsgegevens te verstrekken, kunnen we de hierboven vermelde diensten mogelijk niet verstrekken.

Wanneer u zich als klant registreert

Wanneer u zich als klant registreert, verzamelen wij de volgende persoonlijke gegevens over u:

 • contactgegevens (bijv. naam, huis- of e-mailadres, faxnummer en telefoonnummer);
 • geboortedatum;
 • wachtwoord;
 • fiscale informatie voor zover door de toepasselijke wetgeving vereist;
 • betaalgegevens (bijv. bankrekening- of creditcardnummers);
 • productvoorkeuren, koopgedrag, koopgeschiedenis en bestedingsgedrag;
 • communicatievoorkeuren.

Wij mogen andere persoonlijke gegevens enkel verzamelen in uitzonderlijke omstandigheden. Wanneer wij dergelijke gegevens over u moeten verwerken, zorgen wij ervoor dat er een geldige rechtsgrondslag is (bijv. uw uitdrukkelijke toestemming).

Wij gebruiken de informatie die wij over u verkrijgen om:

 • uw registratie als klant te beheren;
 • uw online account te creëren en te beheren en uw aanvragen te beantwoorden;
 • uw bestellingen van producten of services te verwerken;
 • met u te communiceren;
 • uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres aan uw ABO te verstrekken;
 • uw gebruik van de website te vergemakkelijken door het gebruik van cookies (bijv. om de  winkelwagenfunctie aan te bieden, inloggegevens en taalvoorkeuren te onthouden etc.);
 • de website te verbeteren, inclusief door het volgen en monitoren van uw gebruik van de website door middel van cookies, en om problemen vast te stellen door middel van de software en hardware die we gebruiken;
 • account-, audit-, facturatie- en verzamelactiviteiten uit te voeren; en
 • te voldoen aan de toepasselijke wettelijke eisen, industrienormen en ons beleid.

Wanneer u ervoor kiest om geen persoonlijke gegevens te verstrekken, dan kunnen wij u de bovenstaande services niet verlenen. 

Hoe wij persoonsgegevens kunnen delen met anderen

Amway zal uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of verhandelen. Amway zal uw persoonsgegevens slechts meedelen aan:

·         ondernemingen binnen de Amway groep waaraan het redelijkerwijze noodzakelijk of wenselijk is om persoonsgegevens te verstrekken;

·         Amway Business Owners, om communicatie mogelijk te maken met betrekking tot advies over producten en bestellingen, informatie over de producten die u bij Amway bestelt en de zakelijke mogelijkheid van Amway; en

·         overheidsinstanties of derden, indien wettelijk vereist of in alle redelijkheid noodzakelijk om de rechten, eigendom en veiligheid van anderen of onszelf te beschermen.

Internationale gegevensoverdracht

We kunnen de persoonsgegevens die we over u verzamelen, doorsturen naar andere Amway vestigingen of andere onderdelen van Amway's moederbedrijf Alticor Inc. Sommige daarvan kunnen zich bevinden in andere landen dan het land waaruit de gegevens oorspronkelijk afkomstig zijn.  De wet- en regelgeving in deze landen biedt mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming als het land waarin u de gegevens oorspronkelijk heeft verstrekt.  Wanneer wij uw persoonsgegevens naar andere landen sturen, dragen wij zorg voor de bescherming van uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacyverklaring en toepasselijk recht. Amway’s moederbedrijf Alticor, Inc. is gecertificeerd volgens het “Safe Harbor”-kader voor gegevensbescherming, dat is opgezet door de Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken, de Europese Commissie en Zwitserland ten aanzien van de verzameling, opslag, gebruik, overdracht en overige verwerking van persoonsgegevens die vanuit de Europese Economische Ruimte of Zwitserland worden overgedragen aan de Verenigde Staten. De Europese Commissie heeft in Beschikking 2000/520/EG  erkend dat dit programma deze persoonsgegevens voldoende beschermt. Raadpleeg voor meer informatie op het Safe Harbor Privacybeleid van Alticor op www.alticor.com/PrivacyPolicy.aspx. Kijk voor meer informatie over onze internationale gegevensoverdracht op http://amway-europe.com/default.asp?zone=AboutAmway&lan=it&num=1.

Hoe wij persoonsgegevens beschermen

We onderhouden passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde, illegale, of ongeautoriseerde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, bekendmaking of gebruik.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

We bewaren persoonsgegeven zolang als nodig om het doel waarvoor we ze hebben verzameld te bereiken (zie hierboven onder “Hoe we de verzamelde persoonsgegevens gebruiken.", tenzij de wet anders voorschrijft. 

Links naar andere websites

De Website kan links naar andere websites van derde partijen bevatten, met andere informatie en privacygebruiken dan de onze. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de informatie of privacygebruiken van deze derde partijen. We adviseren u de privacyverklaringen van websites van derden te lezen alvorens deze websites te gebruiken, of op of via deze websites persoonsgegevens of andere informatie te verstrekken.

Herziening van deze Privacyverklaring

Amway behoudt zich het recht voor deze Website Privacyverklaring op elk gewenst moment te wijzigen. Indien wij wijzigingen aanbrengen zullen wij de datum van inwerkingtreding aanpassen en deze wijzigingen zullen gelden vanaf het moment dat de gewijzigde Privacyverklaring  wordt gepubliceerd. We raden u aan de Privacyverklaring op deze Website regelmatig te raadplegen.

Uw rechten

Onder toepasselijk recht kunt u verschillende rechten hebben met betrekking tot uw persoonsgegevens, waaronder het recht op toegang tot de persoonsgegevens die wij over u verwerken, het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren en het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens. Om deze rechten uit te oefenen dient u een schriftelijk verzoek in te dienen via onderstaande contactgegevens.

Hoe contact met ons op te nemen

Indien u vragen of opmerkingen heeft over deze Privacyverklaring voor Websitebezoekers, indien u de persoonsgegevens die wij van u hebben, wilt bijwerken, of uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via e-mail: info_belgium@amway.com U kunt ook schrijven naar: Amway België Co., Kunstlaan 50 Postbus 18, 1000 Brussel, België.