Registreer u nu als klant en ontvang 12% korting op alle producten!

Het Plan Begrijpen

De basis van ons bedrijf

Uw winst

Het promoten* van kwaliteitsproducten voor dagelijks gebruik. Verdien op drie manieren:

• Uit de marges op verkoop van elk Amway product door bij u geregistreerde klanten,

• Ontvang bonussen berekend op basis van de groei van uw bedrijf,

• Met incentives voor het steeds weer bereiken van uw doelen tijdens het opbouwen van uw bedrijf.

*Alleen Amway Business Owners waarvan de business naar behoren geregistreerd is bij de binnenlandse overheidsinstanties en belastingdienst mogen betalingen ontvangen en inkomsten uit een business genereren.

Verkoopmarge

We geven voor elk product voorgestelde verkoopprijzen, die 10% hoger zijn dan uw ABO-prijs. Het verschil tussen de ABO-prijs en de verkoopprijs is het eerste deel van uw winst: uw verkoopmarge.

ABO-prijs - ABO's betalen voor elk product een speciale ABO-prijs.

De PW bepaalt uw kwalificatieniveau

PW staat voor puntenwaarde. Bijna alle producten hebben een PW. De totale PW van alle productbestellingen die u en uw businessgroep gedurende de maand hebben geplaatst, bepaalt uw bonusniveau. In de tabel ziet u de puntenwaarde die u per maand moet verdienen om in aanmerking te komen voor de verschillende performancebonuspercentages. De puntenwaarden van de verschillende producten vindt u online.

Het ZV wordt gebruikt om uw performancebonus te berekenen

ZV staat voor zakelijk volume. Bijna alle producten hebben een ZV-waarde. Deze bepaalt hoe groot de bonus is, die u bij een bepaald bonuspercentage ontvangt.

Maandelijkse PW

Performancebonus %

10,000 PV 21%
7,000 PV 18%
4,000 PV 15%
2,400 PV 12%
1,200 PV 9%
600 PV 6%
200 PV 3%

Uw winstvoorbeeld

 

Bij het berekenen van uw bonus hoeft u alleen maar de totale PW en ZV van al uw bestellingen van de hele maand te weten. Dat is uw omzet. Als u een businessgroep heeft gesponsord, moet u ook het volume van deze groep kennen om uw totale bonus te berekenen. U zult een bepaalde verhouding (ratio) tussen PW en ZV ontdekken. Het totaal van alle PW bepaalt uw bonuspercentage en het totale ZV bepaalt het bonusbedrag dat u ontvangt. Als u ABO's heeft die ook in aanmerking komen voor een bonus, dan wordt deze afgetrokken van uw bruto performancebonus. Zij zullen echter hun behaalde bonussen niet kwijtraken.

Stel dat u een omzet behaalt van 2.400 PW. Zoek in de PW-tabel uw bonuspercentage op.

Uw performancebonus is 12%! Goed gedaan! Meer hoeven we niet te weten om te zien hoeveel u deze maand gaat verdienen!

Het volgende voorbeeld is gebaseerd op een PW/ZV (PW/€) ratio 1 van 2 en een voorgestelde verkoopmarge van 10%.

1De PW/ZV ratio van 2 is uitsluitend als voorbeeld gebruikt. De huidige ratio voor uw markt kunt u op de Amway Website vinden of opvragen bij uw Amway filiaal.

 

U heeft een bonus van 12% verdiend met de productverkoop aan klanten en u heeft al 3 downlines gesponsord (ieder met eigen klanten) die een bonus van 3%, 6% en 9% verdienen.

Aanbevolen verkoopmarge3

10% x 400 ZV = €40

Uw persoonlijke performancebonus

Uw groeps-PW is 2.400 PW/4.800 ZV (200 persoonlijke PW/400 ZV, plus 300 PW/600 ZV van gesponsorde ABO A, 700 PW/1.400 ZV van ABO B en 1.200 PW/2.400 ZV van ABO C)

Persoonlijk volume van 400 ZV
X performancebonus van 12%
_________________________
= €48

²Deze berekening is slechts een schatting. Bedragen kunnen variëren als gevolg van actuele omstandigheden. Informatie kan verouderd zijn. Deze informatie dient uitsluitend ter illustratie en vormt geen belofte, garantie of verplichting tot bonusbetaling door Amway. De resultaten zijn weergegeven in bruto bedragen en zijn exclusief onkosten en belastingen met betrekking op de Amway business.

3Deze berekening met voorgestelde retailmarge van 10% is gebaseerd op de ABO-prijs.

 

De differentiële bonus is het verschil tussen de performancebonuspercentages van u en de ABO's in uw directe downline. Dat berekent u zo: uw percentageschijf minus de percentageschijf van de downline ABO's is het percentageverschil. Om uw differentiële bonus te berekenen, vermenigvuldigt u het groeps-ZV van de downlines met het percentageverschil.

Uw differentiële bonus van A = €54
(9% x 600 ZV = €54)

Uw differentiële bonus van B = €84
(6% x 1.400 ZV = €84)

Uw differentiële bonus van C = €72
(3% x 2.400 ZV = €72)


Uw maandelijkse winst

Verkoopmarge + Uw persoonlijke performancebonus + Uw bonusverschil
€40 + €48 + €210 = €298

Uw jaarlijkse winst

€298 x 12 = €3.576

Alle producten hebben een puntenwaarde (PW) die bepalend is voor het bonusniveau. In dit voorbeeld: 2.400 PW = 4.800 ZV, op basis van een PW/ZV ratio van 2. Bonusniveau 12%. Het jaarlijkse winstbedrag is gebaseerd op de veronderstelling dat u en de downlines gedurende het hele jaar de maandelijkse winst uit het voorbeeld weten te behalen.