Registreer u nu als klant en ontvang 12% korting op alle producten!

Ingangsdatum: 25 mei 2018

Amway website privacy-/cookieverklaring

Deze website privacy-/cookieverklaring beschrijft de manier waarop Amway GmbH, Benzstrasse 11b – c, D-82178 Puchheim (hierna “Amway”) de persoonsgegevens gebruikt die het van de bezoekers (“Bezoekers”) van zijn website (“Website”) verzamelt of ontvangt. Ze beschrijft de manier waarop we uw persoonsgegevens verzamelen of ontvangen, de soorten persoonsgegevens die we verwerken, hoe we deze gegevens gebruiken, delen en beschermen, hoe lang we deze gegevens bewaren, uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens en hoe u met ons contact kunt opnemen in verband met onze privacyprocedures.

Als u een Amway Business Owner (“ABO”) of een Member bent, leest u onze privacyverklaring voor ABO en Members, die informatie bevat over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken wanneer u op onze Website als ABO of Member bent ingelogd.

Hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en ontvangen wanneer u de Website bezoekt

Amway verzamelt op verschillende manieren uw persoonsgegevens door middel van uw gebruik van de Website.

U kunt er ook voor kiezen om uw persoonsgegevens en andere informatie over te maken met behulp van de verschillende communicatiekanalen die op de webpagina “Contact opnemen” van de Website zijn vermeld, bijvoorbeeld Amway e-mailadressen, telefoonnummers of onlineformulieren.

Wanneer we u vragen om uw persoonsgegevens, dan zullen we aanduiden of het invoeren van uw persoonsgegevens een statutaire of contractuele vereiste is, of indien het gaat om een verplichting die nodig is om een overeenkomst met ons aan te gaan en/of dit te vergemakkelijken en of u verplicht bent om de persoonsgegevens ter beschikking te stellen en de mogelijke gevolgen indien u dit niet doet.

We gebruiken ook cookies of gelijkaardige technologische hulpmiddelen die bepaalde gebruiksinformatie van onze Website verzamelen wanneer u toegang krijgt tot de Website, de Website bekijkt en gebruikt. Een cookie is een gegevensbestand dat tijdens het surfen op uw computer of mobiel toestel wordt geïnstalleerd. We laten niet toe dat derden cookies op uw toestel installeren. Zolang u niet bij onze diensten inlogt, blijven uw gegevens anoniem en kunnen we de gegeven informatie niet met u in verband brengen. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de cookies die we gebruiken en waarom.

 • De volgende cookie is noodzakelijk voor de werking van onze website.

Cookienaam

Doel

JSESSION

Deze cookie volgt de technische sessie op.

AWSELB

Deze cookie wordt gebruikt voor de load balancing

Cart-content

Deze cookie bewaart de informatie van het winkelmandje van de bezoeker

AWSELB
JSESSIONID (secure)
SS-SERVER-ID
Cart-content
Deze cookies volgen de sessie en worden gebruikt voor load balancing of voor het opslaan van winkelwagengegevens voor bezoekers.
ANID
CONSENT
1P_JAR
NID
Google-cookies gebruikt voor beveiliging (recaptcha).
dtCookie
dtLatC
dtPC
dtSa
rxVisitor
rxvt
Dynatrace-cookies om:
bezoeken te volgen bij meerdere aanvragen;
serverlatentie te meten voor prestatiebewaking;
geschikte eindpunten voor bakenoverdracht te identificeren, inclusief sessie-ID voor correlatie;
te fungeren als tussenopslag voor page-spanningacties;
te fungeren als bezoekers-ID om sessies te correleren;
sessietime-outs te beheren.
 • De volgende cookies zijn niet noodzakelijk voor de werking van onze website en worden over het algemeen gebruikt om onze diensten aan te bieden, te onderhouden en te verbeteren.

Cookienaam

Doel

Language

Deze cookie onthoudt de taal die als standaard voor de gebruiker wordt ingesteld

_atuvc (AddThis)
_atuvs (AddThis)
AMCV, AMCVS, s_cc, s_invisit, s_ppv, s_ppvl, s_sq,

S_vnum, utag_main (Adobe/Tealium)

AMCVS_*%40AdobeOrg
AMCV_*%40AdobeOrg
QSI_HistorySession (secure)
__cfduid
_hp2_id.*
_hp2_props.*
_hp2_ses_props.*
s_cc
s_invisit
s_vnum
utag_main
everest_session_v2
everest_g_v2
ev_sync_dd

Deze cookies worden gebruikt om informatie over het gebruik van onze website door bezoekers te verzamelen, met inbegrip van clickstream data en activiteiten op de website. Deze informatie omvat het aantal bezoekers aan de website, waar de bezoekers vandaan komen en welke pagina’s ze hebben bekeken. Alle gegevens die via deze cookies worden verzameld, is anoniem en niet gebruikerspecifiek tot de gebruiker als ABO of Klant inlogt.

__atuvc
__atuvs
loc (secure)
sshs (secure)
uvc (secure)
_js_datr (secure)
fr (secure)
sb (secure)
wd (secure)
Deze cookies worden gebruikt voor marketingdoeleinden zoals het beheren en volgen van deelacties via sociale media met AddThis-widget.

U kunt cookies deactiveren in uw browserinstellingen (b.v. onder de menubalk “Voorkeuren” of “Internetopties” van uw browser). Houd rekening met het feit dat enkele eigenschappen van de Website mogelijks niet goed werken als u cookies deactiveert. Voor meer informatie over het beheer van cookies of hoe u ze verwijdert, gaat u naar http://www.allaboutcookies.org./.

De soorten persoonsgegevens die wij van bezoekers verzamelen

Door middel van de hierboven vermelde cookies in het hoofdstuk “Hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en ontvangen” verzamelen we informatie met betrekking tot uw websitegebruik, IP-adressen, browsertype en besturingssysteem. Ook kunnen wij betalingsinformatie en informatie met betrekking tot uw productvoorkeuren en aankoopgedrag verzamelen om uw online aankopen te verwerken.

Bovendien verzamelen wij uw contactgegevens, zoals uw naam, e-mailadres, adres, telefoon- en faxnummer door middel van de communicatiekanalen die op de Website onder de webpagina “Contact opnemen” beschikbaar zijn. U kunt vrijwillig ook andere gegevens verstrekken die betrekking hebben tot uw vraag of commentaar. We raden u echter aan om niet meer persoonsgegevens te verstrekken dan nodig om ons toe te laten een gepast antwoord op uw vraag of commentaar te kunnen geven.

Hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen of ontvangen wanneer u zich als Klant aanmeldt

Amway verzamelt en ontvangt op verschillende manieren persoonsgegevens van zijn Klanten.

Wij verzamelen persoonsgegevens vanaf het moment dat u zich als Klant op onze websites aanmeldt. U kunt uw persoonsgegevens en andere informatie eveneens aan ons overmaken door middel van de verschillende communicatiekanalen die op de webpagina “Contact opnemen” op onze websites beschikbaar is, bijvoorbeeld, e-mailadressen, telefoonnummers of online formulieren van Amway.

Wij ontvangen ook persoonsgegevens over onze Klanten van de ABO’s met wie de betrokken Klanten een bestaande verhouding hebben (zoals wanneer Klanten Amway-producten van de ABO hebben aangekocht).

De soorten persoonsgegevens die wij van Klanten verzamelen

Als u zich als Klant rechtstreeks bij Amway aanmeldt, verzamelen wijde volgende persoonsgegevens van u:

 • Contactgegevens (v.b. naam, adres of e-mailadres, fax- en telefoonnummer);
 • Geboortedatum;
 • Inloggegevens, incl. gebruikersnaam, Amway-ID en wachtwoord; en
 • Betalingsgegevens (v.b., bankrekening- of kredietkaartnummers);
 • Productvoorkeuren, aankoopgewoontes, aankoopgeschiedenis en consumptiegedrag;
 • Communicatievoorkeuren.

Bovendien verzamelen we uw contactgegevens wanneer u door middel van verschillende communicatiekanalen met ons communiceert, zoals uw naam, e-mailadres, adres, telefoon- en/of faxnummer. U kunt vrijwillig ook andere gegevens verstrekken die betrekking hebben tot uw vraag of commentaar. We raden u echter aan om niet meer persoonsgegevens te verstrekken dan nodig om ons toe te laten een gepast antwoord op uw vraag of commentaar te kunnen geven.

Slechts in uitzonderlijke omstandigheden verwerken wij ook andere persoonsgegevens. Als wij andere soorten persoonsgegevens over u moeten verwerken, zorgen wij ervoor dat u wordt geïnformeerd over de verwerking van uw persoonsgegevens en dat er hiervoor geldige wettelijke basis bestaat (b.v. uw toestemming).

Hoe wij de persoonsgegevens die wij van klanten verzamelen verwerken

Wij verwerken uitsluitend uw persoonsgegevens voor zoverre dit nodig is (i) voor het uitvoeren van de door u met ons afgesloten overeenkomst of om op uw verzoek stappen te ondernemen voor u met ons een overeenkomst aangaat; (ii) om overeen te stemmen met onze wettelijke verplichtingen; (iii) met het oog op onze gerechtvaardigde belangen, met inbegrip van het uitbaten, analyseren en verbeteren van onze onderneming; het voorkomen van en beschermen tegen fraude ten opzichte van ons en anderen, niet-geautoriseerde transacties, vorderen en andere risico’s; en om overeen te stemmen met het bedrijfsbeleid en de sectornormen. Voor bedrijven, zoals Amway, die wereldwijd bedrijfsactiviteiten uitvoeren, wordt het verwerken van de persoonsgegevens van een zakelijke partner voor interne, administratieve doeleinden normaal gezien ook beschouwd als een gerechtvaardigd belang. Zoals vereist door de wet, hebben wij onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen ook zorgvuldig afgewogen tegen uw rechten inzake gegevensbescherming.

Concreet verwerken we uw persoonsgegevens om:

 • uw registratie als Klant te beheren;
 • uw onlineaccount aan te maken en te beheren;
 • een antwoord te bieden op uw vragen en commentaren;
 • uw bestellingen van producten of diensten te verwerken;
 • met u te communiceren;
 • u in contact te brengen met uw ABO’s (waarbij we uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres, aankopen en aankoopgeschiedenis aan uw ABO overmaken);
 • onze diensten uit te baten, evalueren en verbeteren en uw gebruik van onze websites te vereenvoudigen;
 • handelingen inzake accounting, audit, facturatie en invordering te kunnen uitvoeren; en
 • overeen te stemmen met alle geldende wettelijke voorschriften, sectornormen en beleidsdocumenten.

Hoe we persoonsgegevens delen

Amway verkoopt, verhuurt of verhandelt uw persoonsgegevens niet. Amway deelt uw persoonsgegevens met:

· Entiteiten binnen de Amway-groep, waarbij het voor Amway redelijkerwijs noodzakelijk of wenselijk is om persoonsgegevens kenbaar te maken;

· ABO’s om hen toe te laten te communiceren inzake producten, diensten en bestellingen met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten van Amway;

· Aanbieders van oplossingen inzake infrastructuur, platform of software-als-dienst, diensten met betrekking tot softwareontwikkeling, informatiesysteembeheer, bestandsbeheer of verkoop binnen of buiten de Europese Economische Ruimte (“EEA”); en

· Officiële overheden of andere derden, indien vereist door de wet of redelijkerwijs noodzakelijk of de rechten, wettelijke belangen, eigendommen of veiligheid van onszelf of anderen te beschermen.

Internationale gegevenstransfers

We dragen de persoonsgegevens die we over u verzamelen over aan entiteiten binnen de Amway-groep, met inbegrip van Amways moederbedrijf Alticor Inc. Deze informatie kan worden opgeslagen in andere landen dan het land waar de gegevens oorspronkelijk werden verzameld. De wetten van deze landen bieden niet altijd dezelfde graad aan gegevensbescherming als het land waarin u de gegevens oorspronkelijk hebt verstrekt. Wanneer we uw persoonsgegevens aan andere landen overmaken, beschermen we deze gegevens, zoals beschreven in deze Privacyverklaring en in overeenstemming met het geldend recht. Voor persoonsgegevens uit de EEA die worden overgemaakt aan landen die door de Europese Commissie werden aangeduid als landen die een ontoereikend niveau van gegevens-bescherming bieden, hebben we de EU-standaardbepalingen inzake gegevensbescherming geïmplementeerd om uw persoonsgegevens te beschermen. Voor meer informatie inzake de EU-standaardbepalingen inzake gegevensbescherming, gaat u naar https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_nl​. Voor meer informatie over de locaties van de Amway-groepsentiteiten gaat u naar https://www.amwayglobal.com/. Verder zijn enkele van de externe dienstverleners die in onze naam of in naam van Amway-groepsentiteiten, persoonsgegevens verwerken, gevestigd in landen buiten de EEA die door de Europese Commissie werden aangeduid als landen die een ontoereikend niveau van gegevensbescherming bieden. In deze gevallen heeft Amway een aantal maatregelen getroffen die ervoor zorgen uw persoonsgegevens afdoende worden beschermd, met inbegrip van het feit dat de externe dienstverlener de EU-standaardbepalingen inzake gegevensbescherming heeft aanvaard of door ervoor te zorgen dat de externe dienstverlener gecertificeerd is in het kader van het EU-U.S. Privacy Shield. Neem aan de hand van de onderstaande contactgegevens, contact met ons op als u vragen heeft met betrekking tot de beschermingsmechanismen die we hebben geïmplementeerd om uw persoonsgegevens te beschermen indien ze buiten de EEA worden overgemaakt (met inbegrip van hoe u een kopie van deze beschermingsmaatregelen kunt ontvangen of hoe u ze kunt raadplegen).

Hoe wij persoonsgegevens beschermen

We houden geschikte technische en organisatorische beschermingsmaatregelen aan die ontwikkeld zijn om de persoonsgegevens die we verzamelen te beschermen tegen het ongewild, onwettig of niet-geautoriseerd vernietigen, verlies, wijzigen, toegang, bekend geven of gebruiken.

Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren

We bewaren persoonsgegevens slechts zo lang als nodig om de doelstellingen te vervullen waarvoor we de gegevens verzamelen (zie hierboven onder “Hoe wij de persoonsgegevens die wij verzamelen gebruiken”), behalve indien anders door de wet vereist. Neem aan de hand van de onderstaande contactgegevens met ons contact op als u vragen hebt met betrekking tot het bewaren van gegevens.

Links met andere websites

De Website kan links bevatten met websites die door derden worden onderhouden en wier informatie en privacyprocedures verschillen van de onze. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de informatie of privacyprocedures die door deze derden worden toegepast. We raden u aan om de privacyverklaringen van alle websites van derden te lezen voor u dergelijke websites gebruikt of persoonsgegevens of andere informatie door middel van deze websites overmaakt.

Updates van deze Privacyverklaring

Amway houdt zich het recht voor om deze Privacyverklaring op elk moment te wijzigen. Indien we deze Privacyverklaring wijzigen, zullen we de ingangsdatum updaten en deze wijzigingen zullen effectief worden op het moment van de publicatie. We raden u aan om de Privacyverklaring van de Website regelmatig te opnieuw te bekijken.

Uw rechten

Uw rechten onder het geldend recht kunnen bestaan uit toegang tot de persoonsgegevens die we over u verwerken, het recht om deze persoonsgegevens te corrigeren of wissen, het recht tot beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens en rechten inzake gegevensportabiliteit. Waar we uw toestemming hebben gekregen voor het verwerken van uw persoonsgegevens, hebt u het recht om op elk moment uw toestemming te herroepen. Dit heeft geen invloed op de wettelijkheid van de verwerking die heeft plaatsgevonden op basis van uw toestemming voor diens herroeping. Om deze rechten uit te voeren, dient u ons een schriftelijke aanvraag over te maken met behulp van de onderstaande contactgegevens. Als u niet tevreden bent met de manier waarop we uw verzoek behandelen, kunt u klacht indienen bij de bevoegde toezichthouder.

U hebt ook het recht om op elk moment, het verwerken van uw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen van Amway, te weigeren. Daar waar we uw persoonsgegevens verwerken met het ook op direct marketing, hebt u het recht om deze verwerking, met inbegrip van profilering met betrekking tot direct marketing, te weigeren. Indien u de verwerking van uw gegevens voor direct marketing weigert, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

Hoe contact opnemen

Als u over deze website privacy/cookieverklaring opmerkingen of vragen heeft, als u de informatie die we over u hebben wenst te updaten of uw recht wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke vestiging met behulp van dit contactformulier of door middel van een brief aan: Amway België Co., Kunstlaan 50 Postbus 18, 1000 Brussel, België. U kunt ook via e-mail contact opnemen met onze databeschermingsmedewerker (privacy@amway.com) of door middel van een brief aan (Data Protection Officer, Benzstrasse 11 b-c, 82178 Puchheim, Germany).

Toestemming intrekken

Waar we uw toestemming hebben gekregen voor het verwerken van uw persoonsgegevens, hebt u het recht om op elk moment uw toestemming te herroepen. Dit heeft geen invloed op de wettelijkheid van de verwerking die heeft plaatsgevonden op basis van uw toestemming voor diens herroeping.

Herzie uw toestemmingen